Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Potulky členov Klubu Raj

Potulky členov Klubu Raj

streda, 27. jún 2012 10:42, Vlado

Klub Stromu života Raj z Dobšinej pod vedením Dany Husárovej funguje aktívne už niekoľko rokov. Neveľké mesto je obklopené krásnou prírodou Národného parku Slovenský raj a Slovenského rudohoria. Nachádza sa neďaleko svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyne. Deti z klubu preto často trávia voľné chvíle aktívne pri spoznávaní svojho okolia. Prinášame ukážku ich aktivít aj s krátkou […]

Čítať celý článok »

Deň Zeme na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici

Deň Zeme na ZŠ Moskovská v Banskej Bystrici

pondelok, 25. jún 2012 11:06, Vlado

V základnej škole na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici fungujú hneď dva Kluby Stromu života. Je to klub Lienky pod vedením Mgr. Ivety Valentovej a klub Ekoturistický, ktorý vedie Mgr. Marek Gazdík. V rámci Dňa Zeme si kluby pripravili množstvo aktivít, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia. Deti si mohli vypočuť besedu na tému „Ochrana […]

Čítať celý článok »

Environmentálne úvahy stromáčok z Klubu Kačičky

Environmentálne úvahy stromáčok z Klubu Kačičky

štvrtok, 21. jún 2012 11:11, Vlado

Krátke úvahy na environmentálnu tému našich mladých stromáčok zo Žiliny uvádzame v pôvodnej grafickej aj obsahovej podobe.

Čítať celý článok »

Mladý ekológ – Výlet v Nitre na MDD

Mladý ekológ – Výlet v Nitre na MDD

piatok, 8. jún 2012 11:30, Vlado

Deti z Klubu Stromu života „Mladý ekológ“ z Vrábeľ strávili 1. jún – Medzinárodný deň detí v Nitre. Cieľom bola prehliadka pešej zóny, časť Dolné mesto. Tu obdivovali umelecké diela, ktoré boli vytvorené v duchu veľkomoravských tradícií, napr. meč ako symbol mieru, ktorý je zväčšenou bronzovou kópiou historického meča, ktorý pochádzal zo súboru pamiatok kniežacieho […]

Čítať celý článok »

Klub Sova a jeho ďalšie potulky prírodou

Klub Sova a jeho ďalšie potulky prírodou

streda, 6. jún 2012 11:34, Vlado

Počas teplých jarných dní podnikli členovia Klubu Sova spolu s ďalšími turistami niekoľko výletov spojených so zaujímavými aktivitami, počas ktorých pozorovali vtáctvo Bielických Bahien spolu s ornitológom, navštívili chránené územia svojho regiónu, naučili sa spoznávať niektoré rastlinné a živočíšne druhy. Zúčastnili sa miestneho podujatia organizovaného Mestom Partizánske s názvom Cesta rozprávkovým lesom, kde sa niektorí […]

Čítať celý článok »