Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Mladý ekológ na prednáške

Mladý ekológ na prednáške

piatok, 28. jún 2013 10:02, Vlado

Len nedávno sa členovia Klubu Mladý ekológ a ich spolužiaci zúčastnili ekovýchovného koncertu zameraného na recykláciu skla, a ani nie o 2 týždne už na nich čakala ďalšia akcia zameraná na odpad a jeho separáciu. Dňa 26. júna 2013 sa deti zo ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226 zúčastnili prednášky na tému „Separovanie komunálneho odpadu“. […]

Čítať celý článok »

Raj v prírode

Raj v prírode

streda, 19. jún 2013 10:49, Vlado

Mesto Dobšiná je obklopené peknou prírodou, preto sa mnoho aktivít členov Klubu Stromu života Raj z miestnej spojenej základnej školy uskutočňuje práve tu. Na prelome mája a júna čakali na členov Klubu dve zaujímavé akcie. Na konci mája sa vybrali na vychádzku do prírody s cieľom spoznávať stromy. Keďže v tomto období je možné sledovať […]

Čítať celý článok »

Eco Glass Tour vo Vrábľoch

Eco Glass Tour vo Vrábľoch

sobota, 15. jún 2013 10:57, Vlado

Séria 24 ekovýchovných koncertov Eco Glass Tour sa na celom Slovensku stretla s veľmi pozitívnym ohlasom u detí aj dospelých. Svoj pohľad na tento koncert nám napísal aj stromácky Klub Mladý ekológ. Dňa 14. júna 2013 sa deti zo ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226 zúčastnili výchovného koncertu Eco Glass Tour na tému recyklácie skla, […]

Čítať celý článok »

Svet patrí nám

Svet patrí nám

štvrtok, 13. jún 2013 11:20, Vlado

Na začiatku júna si na celom svete pripomíname dva dôležité dni – jeden patrí všetkým deťom a ten druhý životnému prostrediu. Aj malí stromáci z Banskej Bystrice si ich pripomenuli zaujímavým podujatím. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (1.6.) a Svetového dňa životného prostredia (5.6.), členovia Klubu Stromu života Gaštankovia v Školskom klube detí pri ZŠ […]

Čítať celý článok »

„Stromy poznania“ v Udiči

„Stromy poznania“ v Udiči

pondelok, 10. jún 2013 11:33, Vlado

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme a celoslovenskej akcie štátnych lesov SR „Stromy poznania“ členovia Klubu stromu života Dúha pri ZŠ s MŠ Udiča sadili stromčeky v priestoroch školy. Ing.Tibor Kvasnica pracovník ŠL – odštepný závod Považská Bystrica učil deti čítať z lesníckej porastovej mapy, vysvetlili im ako rastie les a prečo je nutné robiť riadenú […]

Čítať celý článok »

Klub Mladý ekológ v Projekte Kyslý dážď

Klub Mladý ekológ v Projekte Kyslý dážď

štvrtok, 6. jún 2013 13:05, Vlado

Šikovné stromáčky z Vrábeľ sa aj tento rok zapojili do Programu Modré z neba. V rámci projektu Kyslý dážď si vlastnoručne zhotovili meteorologickú stanicu a sledovali počasie vo svojo meste počas 25 dní. Monitorovali čistotu ovzdušia, smer vetra, druh, množstvo a pH zrážok. „Meteorologcký tím“ z ôsmeho ročníka tvorili: Martina Slováková, Barbora Bencová, Viktória Šubová, […]

Čítať celý článok »

Stromáci zo ZŠ Lúka sa starajú o vtáky v blízkosti školy

Stromáci zo ZŠ Lúka sa starajú o vtáky v blízkosti školy

štvrtok, 6. jún 2013 13:00, Vlado

Počas zimného obdobia sa stromáci snažia starať o vtáčiky. Každoročne v rámci environmentálnej súťaže deti nosia „dobroty“ pre vtáčiky. Krmivo odovzdávajú koordinátorke environmentálnej výchovy, ktorá zhromažďuje zásoby. Z nich určené deti dopĺňajú kŕmidlá, ktoré sú rozvešané v celom areáli školy. Dve vtáčie kŕmidlá máme aj na parapetných doskách. Je impozantné sledovať ako operence odnášajú semiačka […]

Čítať celý článok »

Pozdrav z výletu

Pozdrav z výletu

sobota, 1. jún 2013 13:14, Vlado

Deti z ôsmeho ročníka zo ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble v rámci činnosti svojho Klubu Stromu života Mladý ekológ strávili Medzinárodný deň detí v Nitre. Cieľom bola prehliadka pešej zóny, časť Dolné mesto, kde sme obdivovali hudobné hodiny, bronzový meč ako symbol mieru, Divadlo Andreja Bagara a v budove bývalej mestskej radnice sme navštívili […]

Čítať celý článok »