Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Stretnutie s policajtkou

Stretnutie s policajtkou

štvrtok, 31. marec 2016 14:13,

Dňa 17. marca 2016 prišla medzi Zvedavkov zo Zvolena policajtka nstržm. Zuzana Huliaková. Spoločne riešili aktuálne problémy – vzájomná nevraživosť, intolerancia, agresivita, sebaovládanie, vyvyšovanie sa nad inými. Nadstrážmajsterka Huliaková poukázala na negatívne dôsledky takéhoto správania sa a nabádala deti, aby vždy prehodnotili svoj postoj voči iným a mali na pamäti, že byť dobrým sa oplatí. Upozornila deti na […]

Čítať celý článok »

Voda nad zlato

Voda nad zlato

štvrtok, 31. marec 2016 14:07,

Svetový deň vody, vyhlásený Organizáciou Spojených národov, si pripomíname každoročne od roku 1993 vždy 22. marca. Tento rok Združenie Slatinka pripravilo pre základné školy vo Zvolene možnosť absolvovať lekcie o vode, na ktorých sa žiaci môžu naučiť mnoho zaujímavého. Zvedavkovia zo Zvolena túto ponuku využili a 16.03.2016 sa stretli s tromi členkami Združenia Slatinka, ktoré pre […]

Čítať celý článok »

Tajným životom vody

Tajným životom vody

streda, 30. marec 2016 19:37,

Bez vody sa nedá žiť. To je holý fakt, bez vody by neexistoval na Modrej planéte život. Napriek faktu, že voda pokrýva až tri štvrtiny Zeme, len jedno percento z nej je vhodné na pitie. Aj preto si táto vzácna tekutina rozhodne zaslúži svoj svetový deň, ktorý si pripomíname 22. marca. Myšlienka venovať/zasvätiť jeden deň […]

Čítať celý článok »

Deň vody

Deň vody

streda, 23. marec 2016 18:03,

Voda má takú hodnotu, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná. (Európska charta o vode, Strasbourg). V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sa 17. marca 2016 sa uskutočnil na ZŠ s MŠ Vráble, Lúky 1226, ktorú navštevujú stromáci z Klubu Mladý ekológ, vedomostný kvíz ,,Deň vody 2016 […]

Čítať celý článok »

Lipkovajíčko

Lipkovajíčko

streda, 23. marec 2016 09:50,

Aj keď je súťaž Vandrovalo vajíčko určená pre najmladších stromákov do 8 rokov, tvorbe veľkonočných vajíčok neodolali ani starší stromáci. Lipáčikovia zo Spišskej Novej Vsi si vytvorili nielen svoje veľké maľované Lipkovajíčko, ale aj krásne papierové 3D vajíčka. Alena Sanetríková, vedúca Klubu Lipáčikovia

Čítať celý článok »

Čistenie prírody

Čistenie prírody

nedeľa, 6. marec 2016 18:40,

Ľudia sú nepoučiteľní, no našťastie sa nájdu aj výnimky. Vedia o tom svoje aj stromáci z Dobšinej. V piatok 4. marca sme sa rozhodli ísť do prírody a trochu v nej aj poupratovať. Vybrali sme si miesto nad mestom, v blízkosti miestneho cintorína. Vyšli sme na lúku, kde nás nemilo prekvapilo množstvo odpadkov a fliaš. Pustili […]

Čítať celý článok »