Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská aragonitová jaskyňa

streda, 29. jún 2016 08:46,

Stromáci z Dobšinej majú vo svojom okolí veľké množstvo prírodných krás. Jednou z nich je Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá je súčasťou podzemného bohatstva Slovenského Rudohoria. Výlet sa deťom veľmi páčil. Opäť spoznali niečo nové, pre nich vzdialené a nepoznané. Jaskyňa mala nádhernú výzdobu, po jej prehliadke sme sa všetci posilnili a vybrali na ďalšie dobrodružstvo. Presunuli sme […]

Čítať celý článok »

Pri vtáčích hniezdach

Pri vtáčích hniezdach

streda, 29. jún 2016 08:06,

Rieka Ondava už v minulosti predstavovala významnú migračnú cestu. V dolnej časti Ondava priberá pravobrežný prítok Trnávku. Dnes nás na tieto miesta priviedol zážitok spred niekoľkých rokov. Nazveme ho Vtáčia spálňa. V medzihrádzovom priestore Ondavy a Trnávky rastú vŕby, topole, jelše. Na starom košatom strome sme postrehli, že sa niečo hýbe. No toho pohybu, šumu a štebotu tam bolo viac […]

Čítať celý článok »

Víkend otvorených parkov a záhrad v Brodzianskom parku

Víkend otvorených parkov a záhrad v Brodzianskom parku

štvrtok, 23. jún 2016 11:51, Vlado

V dňoch 10. až 12. júna prebiehal ôsmy ročník medzinárodného podujatia s názvom Víkend otvorených parkov a záhrad. Jeho hlavným cieľom je atraktívnou formou prezentovať verejnosti hodnoty parkov a záhrad Slovenska a vzbudiť v ľuďoch záujem o ich aktívnu ochranu a zmysluplné  využívanie. Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje okrem Slovenska […]

Čítať celý článok »

Stromáci zisťovali pH dažďovej vody pri Trnave

Stromáci zisťovali pH dažďovej vody pri Trnave

sobota, 4. jún 2016 13:52, Vlado

Aj keď náš Klub ZŠ s MŠ Modranka patrí medzi tie najmladšie, s vervou sa pustili do projektu Kyslý dážď. PH dažďovej vody merali pomocou lakmusových papierikov. Zhotovili si aj meraciu stanicu vetra, pomocou krabice, palice a šípky z kartónu. Aj ostatní učitelia boli monitoringu veľmi naklonení.  Mladí výskumníci sa v praxi naučili používať pH stupnicu […]

Čítať celý článok »

MDD – Výlet v Dropie

MDD – Výlet v Dropie

štvrtok, 2. jún 2016 18:54,

Žiaci šiesteho ročníka zo ZŠ s MŠ Lúky 1226, Vráble, členovia Klubu Mladý ekológ, strávili Medzinárodný deň detí v stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Cieľom bolo zážitkovou formou a zábavnými aktivitami objavovať tajomný svet najväčšieho riečneho ostrova  Európy – Žitného ostrova. Obdivovali sme rôzne druhy rastlín a živočíchov, biotopy nížinnej krajiny v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky. Zažili sme zábavné […]

Čítať celý článok »

Návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne

Návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne

streda, 1. jún 2016 20:35,

Počas horúcich dní poteší ľadové schladenie. A keď sa to spojí s niečím novým a nepoznaným, zážitok je o to väčší! K jaskyni viedla kľukatá cestička, popri ktorej sa nachádzali náučné tabule. Pozastavili sme sa pri nich, prečítali zaujímavosti súvisiace s jaskyňou a s jej okolím. Deťom sa prehliadka jaskyne veľmi páčila, boli prekvapené aké […]

Čítať celý článok »