Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Klub Mladý ekológ monitoroval kyslý dážď vo svojej obci

Klub Mladý ekológ monitoroval kyslý dážď vo svojej obci

piatok, 25. november 2016 13:14, brano

Šikovní Stromáci z klubu Mladý ekológ zo ZŠ s MŠ Vráble sa aj tento rok zapojili do programu Modré z neba. V rámci témy Kyslý dážď si vlastnoručne zhotovili meteorologickú stanicu a sledovali počasie vo svojom meste počas 25 dní. Monitorovali čistotu ovzdušia, smer vetra, druh, množstvo a pH zrážok. „Meteorologický tím“ tvorili Erika Ráczová, […]

Čítať celý článok »

Pomáhame prežiť blížiacu sa zimu nesťahovavým druhom vtákov

Pomáhame prežiť blížiacu sa zimu nesťahovavým druhom vtákov

piatok, 25. november 2016 13:07, brano

Uvedomujúc si, že zvieratá potrebujú v blížiacom sa zimnom období pomoc ľudí, sa v Klube Santováčik na ZŠ v obci Santovka naši klubáci rozhodli pre výrobu a rozmiestnenie vtáčích kŕmidiel. Pod odborným vedením Ing. Ivanovej zapojili fantáziu a vlastnou tvorivou prácou vyrobili kŕmidlá pre naše nesťahovavé druhy vtákov. Deti si v určený deň priniesli do školy […]

Čítať celý článok »

Listo-ruko-strom

Listo-ruko-strom

streda, 16. november 2016 10:25,

Malí stromáčikovia z Klubu Lienka z Bežoviec nám opäť napísali, a my tak vieme, čo je u nich nové. Chceme sa pochváliť s našim „Stromáčikom“, ktorého sme si vytvorili v našej triede. Listy sme vytvorili aj z našich rúk, a tak budeme pozorovať, či sa naše dlane zmenia počas roka. Naozajstný strom však pozorujeme v areáli našej školy, je […]

Čítať celý článok »

Netradičná hodina biológie

Netradičná hodina biológie

piatok, 11. november 2016 11:55,

Naučiť sa niečo nové môžu deti nielen v škole. A bola by to veľká škoda, kedy nevyužili možnosti, ktoré nájdu aj priamo vo svojej obci. Zelenáči z Brzotína, konkrétne šiestaci, zažili hodinu biológie ináč. Keďže sa neďaleko školy nachádza sídlo Národného parku Slovenský kras, tak sme si odučili jednu hodinu v ich priestoroch. Pracovníčka z NP MVDr. Balážová porozprávala deťom o faune […]

Čítať celý článok »

Pestrá jeseň

Pestrá jeseň

nedeľa, 6. november 2016 21:00,

Jesenné aktivity stromákov z Klubu Raj z Dobšinej boli naozaj pestré. Využili príjemné počasie na pobyt v prírode aj výsadbu kvetov. Mobilné telefóny dnes často mnohým ľuďom nahrádzajú aj fotoaparát. Ale každý fotograf potvrdí, že fotiť mobilom nie je to pravé. A tak jedno októbrové popoludnie mali stromáci možnosť vyskúšať si prácu s klasickým digitálnym fotoaparátom. Jesenná príroda ponúkala toľko […]

Čítať celý článok »

EcoTour u stromákov na východnom Slovensku

EcoTour u stromákov na východnom Slovensku

nedeľa, 6. november 2016 15:19,

Na konci októbra navštívili stromákov v Košiciach a Bardejove Thomas Puskailer a Martin Madej s ekovýchovnými koncertami EcoTour. A v oboch mestách sa presvedčili, že aj výchovný koncert môže byť riadna šou. Stromáci zo ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach a ich spolužiaci privítali zaujímavý interaktívny program, pesničky, súťaže a aj ceny s veľkým nadšením. Pre žiakov 1. stupňa bol […]

Čítať celý článok »