Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Ekojarmok

Ekojarmok

utorok, 3. júl 2018 20:46, Monika

Medzi stromákmi sa nájdu i takí, ktorí prezentujú svoje aktivity aj za bránami školy či svojho mesta. Stromáci z Klubu Dúha v Udiči prezentovali na Ekojarmoku v Považskej Bystrici enviroaktivity, ktoré robili s úspechom počas tohto školského roka – Envitalent, kampaň Littter Less pre menej odpadu a celoškolský projekt: Záhrada, ktorá učí, v rámci obhajoby titulu Zelená škola. […]

Čítať celý článok »

Klub Sova k výročiu svojej obce

Klub Sova k výročiu svojej obce

pondelok, 2. júl 2018 13:28, Jozef Kahan

Klub Sova sa líši od ostatných Klubov tým, že všetky aktivity organizuje vonku, najmä v prírode. Aj „oslavy“ 760. výročia obce Uhrovec pripravil po svojom – turistikou po naj historických a prírodných miestach a potom súťažou. Tentokrát s názvom „Čo (ne)vieš o Uhrovci“. V úvode nášho programu sme navštívili Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka a obecné Uhrovské múzeum. Nasledovala turistika […]

Čítať celý článok »