Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

English summary

English summary

The main objective of the project is the active participation of young people in identifying indicators of quality of environmental community and to create bio-profiles of cities and towns in Slovakia.
To each indicator of the environment there will be developed methodological material. The young people will monitor the selected indicators by using measuring devices and other gadgets. These will demonstrate the level of environmental quality of the government where the project takes place. This is particularly the monitoring of clean air, water, endangered species, waste management and mapping of the natural and cultural heritage. An interactive website for the presentation of bio-profiles communities will provide negotiated space for the general public and experts which will encourage young people to record the results of their monitoring directly in the intranet interface (map of bioprofiles).

Methodological materials:

Program: Recommended Projects by Year:
5. year 6. year 7. year
8. year 9. year
Ovzdušie
„AIR“
ziva voda
„WATER“
odpady
„WASTE“
separacia cierne skladky
biodiverzita
„BIODIVERSITY“
dedicstvo
„HERITAGE“„ENERGY“

„SOCIETY“

„The project was supported by Iceland, Liechtenstein and Norway
through Program active citizenship and inclusion, which implements
Ekopolis Foundation in collaboration with the Foundation for the Children of Slovakia and SOCIA – Foundation to promote social change.“