Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Kontakt

Kontakt

Adresa (sídlo):
Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava
IČO: 00587010
DIČ: 2020830713
Právna forma: občianske združenie
reg. na MV SR dňa 17.5.1990 pod č. VVS/1-909/90-4
číslo účtu: 2622107100/1100 (Tatrabanka, a.s.)
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2210 7100
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Kontakty:
0948 525 885
mobil kancelária
kancelaria@stromzivota.sk všeobecné informácie a členský servis
ekonom@stromzivota.sk webshop, účtovníctvo, zúčtovanie podujatí, granty, 2%, reklamácie
enviro@stromzivota.sk aktivity a programy pre ZŠ a školopovinné deti
sutaz@stromzivota.sk zasielanie súťažných prác v rámci vyhlásených súťaží pre MŠ aj ZŠ
redakcia@stromzivota.sk zasielanie článkov, registrácia redaktorov, redakcia časopisu Strom
info@stromzivota.sk kampane, newsletter, správa webu, sociálne mediá
riaditel@stromzivota.sk zmluvné vzťahy, partnerstvá, programy a projekty, ochrana os. údajov
Otváracie hodiny: po – pi   10:00 – 17:30   (prípadne podľa dohody)

Ako nás nájdete:
Sídlime v blízkosti hlavnej železničnej stanice. Najbližšie zastávky MHD sú Námestie Franza Liszta / SAV alebo Karpatská (pešia dostupnosť do 5 min.). Z autobusovej stanice sa k nám dostanete autobusom č. 21, 25 (zastávka SAV) alebo trolejbusom č. 210 (zastávka Karpatská).

 

Jelenia7


Kancelária Stromu života:

Meno a priezvisko Zaradenie
Mgr. Jana Jáchymová
členský koordinátor
Mgr. Jakub Kyjac
ekonóm
Ing.,Jozef,Kahan,PhD. Predseda Rady SŽ, riaditeľ Kancelárie
Mgr. Richard Weber multimédia a správa webu
Mgr. Kamil Štaffa programátor
Mgr. Vladimír Dobiaš metodik
Mgr. Stanislava Blahová metodik
Denis Blaho asistent
Mgr. Monika Pjechová členský koordinátor

Redakcia časopisov Strom a Stromáčik:

Meno a priezvisko Zaradenie
Mgr. Žofia Miklovičová šéfredaktorka
Mgr. Michaela Valachovičová šéfredaktorka
Mgr. Stanislava Blahová redaktorka
Katarína Slaninková ilustrátorka
Anna Machovičová ilustrátorka
Zuzana Káčeriková redaktorka
Martina Rozinajová grafička