Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Kontakt

Kontakt

Adresa:
Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava
 
Telefónne čísla:
mobil: 0948 525 885
 

Právna forma:
občianske združenie reg. na MV SR dňa 17.5.1990 pod č. VVS/1-909/90-4

Číslo účtu: 2622107100/1100 (Tatrabanka, a.s.)
IBAN: SK3911000000002622107100
IČO: 00 58 70 10

DIČ: 20 20 830 713
http://www.stromzivota.sk
 

Jelenia7

Kontakty:
Meno a priezvisko  zaradenie E-mail Telefón
Mgr. Jana Jáchymová všeobecné informácie a členský servis kancelaria@stromzivota.sk 0948/525885
Mgr. Stanislava Blahová školenia, semináre, workshopy blahova@stromzivota.sk 0908/109168
Ing. Jozef Kahan PhD Predseda Rady SŽ – ekonomika, projekty riaditel@stromzivota.sk

Koordinátor EV
oblasť
E-mail Telefón
RNDr. Branislav Kolena, PhD.
ZŠ a MŠ z BA, TT, TN, NR kraja
kolena@stromzivota.sk 0948/525880
Mgr. Monika Pjechová
ZŠ a MŠ z ZA, BB, PO, KE kraja
pjechova@stromzivota.sk 0948/525886
Mgr. David Turčáni, PhD
mládež – celé Slovensko
turcani@stromzivota.sk