Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Učebnice

Učebnice

Okrem metodík, k jednotlivým indikátorom životného prostredia v rámci Bioprofilov, Vám ponúkame aj učebnice Environmentálnej výchovy, ktoré možno využiť v rámci rôznych vyučovacích predmetov. Učebnice sú určené pre piaty až deviaty ročník základných škôl, pričom pri zostavovaní obsahu učebníc sme sa snažili v maximálnej miere využívať medzipredmetové vzťahy. Našim cieľom bol systematický prístup k výučbe prierezovej témy Environmentálna výchova, ktorý by reflektoval vzdelávacie curriculum predmetov štátneho vzdelávacieho programu. Kompletné učebnice zverejňujeme pre členov v elektronickej forme, ich tlačenú formu si môžete objednať v našom webshope. Pre pedagóga sú k dispozícii krycie listy aj metodiky, ktoré navrhujú spôsob výučby konkrétnej hodiny. Metodiky sú spracované metódou E-U-R (evokácia, uvedomenie, reflexia).

Pre prezeranie učebníc je potrebné sa prihlásiť menom a heslom (kliknutím na tlačidlo vpravo „som člen / sombio“). Následne pokračujte výberom z menu vpravo hore – Vzdelávacie programy. Učebnice aj metodiky si môžete objednať v našom webshope.

Učebnice:
Environmentálna výchova
5rocnik
5. ročník
6 rocnik
6. ročník
7 rocnik
7. ročník
8 rocnik
8. ročník
9 rocnik
9. ročník
Metodika výučby metodika 5 rocnik metodika 6 rocnik metodika 7 rocnik metodika 8 rocnik metodika 9 rocnik