» 2012 » júl
Stromzivota PONUKA

Angers kalkuluje energetickú efektívnosť mestských stavieb

Angers kalkuluje energetickú efektívnosť mestských stavieb

štvrtok, 26. júl 2012 10:08, Vlado

Mesto Angers, nachádzajúce sa vo francúzskom regióne Loire, leží v území, kde sa stretávajú 4 rieky. Mesto má niekoľko mestských častí a žije v ňom 270 tisíc obyvateľov. Od roku 1970 je popri brehoch riek vybudovaná diaľnica, ktorá rozdeľuje mesto na dve časti. V roku 1996 sa mesto rozhodlo využívať metodiku Agendy 21, ktorá bola […]

Čítať celý článok »

Loos-en-Gohelle má chodníky z rastlinných a drevných zvyškov a piesku

Loos-en-Gohelle má chodníky z rastlinných a drevných zvyškov a piesku

štvrtok, 12. júl 2012 10:17, Vlado

Mesto Loos-en-Gohelle sa nachádza vo Francúzsku, v starej banskej kotline a má takmer 7000 obyvateľov. Viac ako 100-ročná priemyselná minulosť mesta sa pripísala na viacerých environmentálnych problémoch daného územia. Posledná uhoľná baňa bola v meste zatvorená v roku 1986 a v tom období bola životná úroveň obyvateľstva v starých baníckych štvrtiach nízka, navyše úpadok baníckeho […]

Čítať celý článok »

Vkladanie videa

Vkladanie videa

utorok, 10. júl 2012 10:29, Vlado

Klimatologická služba SHMÚ spracúva každý mesiac priestorové úhrny zrážok v 3 regiónoch na Slovensku tzv. izohyetovou metódou (z ručne zostrojených expertných máp mesačných úhrnov zrážok) zo všetkých dostupných staníc (okolo 600). Vo Máji 2012 boli úhrny zrážok na celom území Slovenska opäť dosť rozdielne, veľmi málo bolo na západe územia a na juhu stredného Slovenska […]

Čítať celý článok »