» Pomôcky

Pomôcky

Pomôcky

K meraniu a hodnoteniu niektorých indikátorov lokálneho životného prostredia potrebuješ pomôcky.
Ak si členom Stromu života, požičiame ti nasledovné prístroje zdarma (platí sa len poštovné za ich spätné poslanie):

PROJEKT   PRÍSTROJ
  Merací panel GL
Merací panel GL s grafickým displejom so zabudovanými senzormi teploty, osvetlenia a hluku. Do neho sa dajú napojiť viaceré senzory na monitoring kvality ovzdušia. My vám ponúkame senzor oxidu uhoľnatého, ktorý je ideálny na meranie znečistenia životného prostredia, najmä znečistenia atmosféry spôsobeného cestnou dopravou. Jasne ukáže rozdiely v úrovni CO medzi hlavnou cestou, vedľajšou uličkou a vo väčšej vzdialenosti od ciest.
  Digitálny pH meter
Vo vlastnoručnej zrážkomernej stanici odmeráte pH dažďovej vody pomocou tohto prístroja veľmi jednoducho.
Batscanner
Na monitorovanie netopierov vám poslúži zmiešavací ultrazvukový detektor Batscanner. Detektor sa automaticky naladí na “peak frekvency” – čo je hlavná frekvencia podľa ktorej sa určujú druhy netopierov a zároveň neustále sníma celé ultrazvukové spektrum. Tuto frekvenciu zobrazí na displeji. Vhodný je aj pre laikov pretože má zabudovaný reproduktor, z ktorého možno počuť ultrazvuk transformovaný do počuteľnej oblasti. Veľmi jednoducho sa dá v teréne využiť v kombinácii s aplikáciou do mobilného telefónu.

Zadarmo aplikácia do smartfónov BatLib App
dokáže prehrať rôzne ultrazvukové hlasy najbežnejších európskych druhov netopierov transformovaných do zvukového priestoru. Môžete si ho porovnať s živým výstupom z Batscannera pre identifikáciu druhov netopierov.
Postup
1.. Zadáte frekvenciu zobrazenú na BATSCANNERy
2.. Vypočujte si typickú sekvenciu volania netopiera
3.. Porovnáte zvuk s tým, čo počujete od svojho BATSCANNER
4. Znie to podobne? Môžete si navoliť ďalšie informácie a fotografie druhov netopierov s podobnými akustickými prejavmi.

Na videoukážke môžete vidieť ako batscanner funguje – monitoruje nepočuteľnú frekvenciu netopiera a transformuje ho do počuteľného zvuku pričom ukazuje frekvenciu podľa ktorej sa dá určiť o aký druh netopiera
 

Environmental Monitoring Test Kit
Testovacia súprava na monitorovanie šiestich parametrov životného prostredia a zisťovanie kvality vody vo vodných tokoch a nádržiach. Umožňuje sledovať nasledovné parametre vlastnosti vody: kyslosť, zásaditosť, oxid uhličitý, rozpustený kyslík, pH a tvrdosť. Táto sada je ideálna nielen pre profesionálov, ale aj pre študentov, ktorí sa zaujímajú o životné prostredie kvôli jeho efektívnosti a jednoduchosti použitia. Testovacia sada obsahuje všetky potrebné roztoky a príslušenstvo na vykonanie viac ako 100 testov pre každý meraný parameter, elektronický tester pH PHep ®, kufrík a návod.

  Sada testov na meranie kvality studničnej vody Táto sada testov slúži na kontrolu 10 najbežnejších kontaminantov, ktoré môžete nájsť vo vode z z prameňa alebo studničky. A sú to baktérie, olovo, pesticídy, dusičnany, dusitany, chlór, pH, tvrdosť, meď a železo
  Profesionálny digitálny teplomer/vlhkomer
Prostredníctvom tohto prístroja budú deti simultánne merať teplotu a vlhkosť na rôznych stanovištiach v sídlach.