» Učebnice

Učebnice

Učebnice

Okrem metodík, k jednotlivým indikátorom životného prostredia v rámci Bioprofilov, Vám ponúkame aj učebnice Environmentálnej výchovy, ktoré možno využiť v rámci rôznych vyučovacích predmetov. Učebnice sú určené pre piaty až deviaty ročník základných škôl, pričom pri zostavovaní obsahu učebníc sme sa snažili v maximálnej miere využívať medzipredmetové vzťahy. Našim cieľom bol systematický prístup k výučbe prierezovej témy Environmentálna výchova, ktorý by reflektoval vzdelávacie curriculum predmetov štátneho vzdelávacieho programu. Kompletné učebnice zverejňujeme pre členov v elektronickej forme, ich tlačenú formu si môžete objednať v našom webshope. Pre pedagóga sú k dispozícii krycie listy aj metodiky, ktoré navrhujú spôsob výučby konkrétnej hodiny. Metodiky sú spracované metódou E-U-R (evokácia, uvedomenie, reflexia).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre členov Klubov SŽ.
Lost your password?
Staňte sa členom Klubu SŽ